Kyssen i Kalmar

Det blev dubbelseger för White när slaget om Kalmar avgjordes i form av en arkitekttävling om nya bostäder mitt i den historiska miljön på Kvarnholmen. En vinnande lösning som bygger på klassisk stadsmix i en historisk kontext.

– Vi har åstadkommit en vinnande lösning som bygger på klassisk stadsmix i en historisk kontext, konstaterar arkitekten Sven Gustafsson på White i Malmö som tillsammans med kollegerna Lotten Palmgren, Mia Scheel m.fl tagit fram förslaget.

Kvarnholmen, Kalmar

Det var ingen helt enkel tomtyta som ställdes inför de tre utvalda tävlingslag som kvalificerat sig till slutstrid om det attraktiva uppdraget. Till slut stod White tillsammans med Skanska, HSB Sydost och KF Göta som vinnare av bägge de kvarter som tävlingen omfattade.

Bara läget är en utmaning. Mitt i den riksintressanta miljön längs den gamla bastionslinjen och med Tessins berömda domkyrka som reslig granne – det är svårt att undvika extra granskande blickar när man planerar och placerar en samtida arkitektur i detta vördnadsbjudande sammanhang.

Och utgångspunkten var tämligen given; att ge den nya stadsdelen sin identitet genom att ta utgångspunkt i Kalmars kulturhistoriska arv, och samtidigt återge staden dess historiska gräns. Genom att kontrastera det gamla mot det nya i stadsrummen skapas en pedagogisk identitet kring stadens utveckling som synliggörs i dess arkitektur.

Kvarnholmen, Kalmar

Den nya stadsdelen blir såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt hållbar med hög kvalitet för besökande, boende och verksamma i stadsdelen kombinerat med så låg klimat- och miljöpåverkan som möjligt.

Kopplingarna mellan Kvarnholmen och stadens nordvästliga – delar förstärks så att de berikar och befruktar varandra. Detta gäller särskilt den nya stadsdelen vid Fredriksskans med Linnéuniversitetet.

– Kalmar är en stad på öar, förklarar Sven Gustafsson. Kvarteret närmast vattnet accentuerar detta, medan det andra kvarteret tydligare bekänner sig till stadens uttryck.

Slutprodukten blir en helt ny – fast historiskt förankrad – stadsdel med bostäder, handel, kontor och studentbostäder. Sammanlagt handlar det om 140 lägenheter, som kompletteras med en livsmedelsbutik. På motsatt sida av området kommer den nya stadsdelen Fredriksskans att växa fram. Den plats där dessa nya två utvecklingsområden möter varandra kallas Kärringalåret och Whites vinnande förslag gick under mottot ”Kyssen på Kärringalåret”.