Kyrkans hus blir nytt rum för gemenskap i Umeås centrala älvstråk

Spira heter Whites vinnande förslag i tävlingen om ett Kyrkans hus i Umeå. Juryn premierade förslaget för samspelet mellan den kuperade tomten, läget vid älven och respekten för kyrkobyggnaden. Förståelsen och omhändertagandet av besökarens olika behov har också gestaltats på ett elegant och innovativt sätt, menar juryn.

– Huset samlar människor i glädje, sorg och gemenskap. Det är mötet mellan människan och kyrkan som ska tas om hand och ges en fysisk gestalt, säger Martin Sundberg, arkitekt på White.

Bakgrunden är att sex församlingar ska slås samman till ett pastorat. Umeå kyrkliga samfällighet bjöd in White, Johan Celsing arkitekter och Gullichsen Vormala Arkitekter från Finland att tävla om gestaltningen av en ny församlingsgård intill Umeå stads kyrka. Kyrkans hus ska ge församlingsverksamheten närhet till kyrkorummet och bilda nya kontaktytor mellan församlingens olika verksamheter och umeåborna. Läget i staden, inom centrumfyrkanten och nära den utveckling som skett de senaste åren längs med älvstranden, rymmer stor potential att förankra verksamheten i Umeå Centrum.

– Genom att skjuta in den nya byggnaden i slänten avdramatiseras dess volym nära kyrkan, samtidigt som den förtydligar kyrkans entréplats och kopplar församlingens verksamhet till staden. Mot älven formar Kyrkans hus mötet mellan stadens nya stråk och kyrkan, säger Rebecka Wijk, arkitekt på White.

Förslaget är skapat i ett samarbete mellan Martin Sundberg och Rebecka Wijk på White i Malmö tillsammans med Lennart Sjögren, arkitekt på Whites umeåkontor.

Pressbilder: http://www.white.se/aktuellt-press/pressbilder

Spira Kyrkans hus, Umeå (1920x1200)