Kortedala torg får höghus med gemenskapsboende

White har i samverkan med Familjebostäder tagit fram ett förslag på bostäder vid Kortedala torg utanför Göteborg. Det 16 våningar höga huset innehåller gemenskapsboende, trygghetsboende och lokaler. Genom sin höjd och byggnadens uppglasade och upplysta delar blir byggnaden ett landmärke i Kortedala.

Kortedala är känt för sin karaktäristiska 50-talsarkitektur med enkelhet och upprepning som utgår från ett starkt samhällsengagemang med omsorg om detaljer och gedigna material. Det nya punkthuset ska ta upp och samverka med den tidens tankar och arkitektur men samtidigt vara en gestalt av vår tid.

White har illustrerat en fasad i matrisgjuten, ljust pigmenterad betong i mönsterbild som skapar fin struktur och en levande yta. I delar finns ett mer storskaligt mönster som tar upp 50-talets inslag av konst i arkitekturen, som till exempel abstrakta färgade ytor i puts. Inslag av färg och trä värmer upp och kontrasterar. Byggnadens innehåll, gemenskapen och samvaron i huset, skall synliggöras i arkitekturen och bidra till byggnadens karaktär.

Det nya punkthuset tillför platsen inte bara bostäder utan också fler människor och mer liv – dygnet runt. Bottenvåningarna är öppna och transparenta och inrymmer lokaler med till exempel café och träffpunkt. Stadsdelen får en ny mötesplats och projektet blir ett fint komplement som bidrar till ett levande torg och ökad trygghet på platsen.

Projektet förväntas starta hösten 2015.

Kortedala torg (1698x1200)