Jonas Runberger utnämnd till professor på Arkitekturskolan KTH

Jonas Runberger har utnämnts till adjungerad professor på Arkitekturskolan KTH, i ämnet Arkitektur med inriktning mot tillämpad digital gestaltning i arkitekturpraktiken.

Den adjungerade professuren stöds av White, där Jonas Runberger leder Dsearch, en utvecklingsmiljö för digital design som en del av kontorets IT-metodik. Forskningen kommer att vara fokuserad på att formulera och identifiera viktiga koncept, strategier och tekniker i gränslandet mellan experimentell digital utveckling och arkitekturpraktik. Detta behandlar designtekniker, designkulturer, stödjande teknologier, affärsmodeller och konceptuella diskurser. Jonas är arkitekt och doktor i Arkitektur, och disputerade vid KTH våren 2012. Professuren är på deltid under tre år. Läs mer.

Jonas Runberger (292x450)