Invigning av Uppsalas paradgata

Uppsala har varit en fin stad sedan 1435 då domkyrkan invigdes, men det är först nu som en officiell paradgata står klar.

Med Martin Ehn Hillberg som ansvarig arkitekt har White haft uppdraget att gestalta ett enhetligt stråk med plats för folkliv, fest och pompa. Nu på lördag 28 november invigs den första etappen.

År 2009 startade Uppsala kommun ett arbete för att möta stadens behov och önskemål om en tydlig paradgata genom stadens centrum. Stadsbyggnadskontoret genomförde tidigt en workshop tillsammans med White, Uppsala kommun, UppsalaCity och fastighetsägare längs gatan. En gemensam vision formulerades för paradgatan och vilka konkreta åtgärder som behövde göras. White har varit gestaltande arkitekt i hela processen från vision till utveckling av utsmyckningsdetaljer, som exempelvis de speciella paradstolparna, blomsterurnor och principer för ytskikt på trottoarerna.

Det första steget gäller en uppgradering av stråket Drottninggatan och Vaksalagatan, en historiskt etablerad axel genom staden med världsberömda Carolina Rediviva-biblioteket i ena änden som ett tydligt fondmotiv. I Carolina-backen, där tusentals studenter springer i ”champagnegalopp” varje Valborg.

Martin Ehn Hillberg är landskapsarkitekt och tillika chef för Whites kontor i Uppsala. Tillsammans med medarbetarna Jennie Månsson, Andreas Sture och Andreas Milsta har han givit den nya paradgatan en egen identitet som gör den fin till både vardag och fest. En viktig del i projektet har varit att göra siktlinjen så tydlig som möjligt.

– Vi valde vägghängd gatubelysning för att skapa fri sikt upp till Carolina. Det ger också en bättre belysning av trottoarerna, vilket är positivt för de gående, förklarar Martin Ehn Hillberg. På de specialdesignade paradstolparna går det att hänga exempelvis vepor, blommor, lyktor med eld och juldekor, allt efter säsong och behov.

I nästa etapp av omvandlingen till paradgata följer Vaksalagatan med ny gatubelysning, utsmyckning och bredare trottoarer. Arbetet där inleds sommaren 2016.