Invigning av Ulls hus

Idag invigs Ulls hus på Ultuna Campus i Uppsala. White har ritat utemiljön som också är en av tre finalister för Stenpriset 2015.

Ulls hus är en del av det nya Campus Uppsala. Lokalerna innefattar ett nytt samhällsorienterat kluster, Landskap och Samhälle, i vilket bl.a. landskapsarkitektutbildningen ingår. White har arbetat med flera olika utemiljöer där den stora kringbyggda innergården är kvarterets samlande uterum. Miljön vi skapat är avskalad och enkel. Resultatet påminner om en asiatisk trädgård där sten och träd blandas.

Gårdens golv är ljust kalkstensgrus, stenhällar och öppna vattenränndalar som fångar upp vattnet från stuprör. Trädarten är kinesisk sekvoia planterade i olika storlekar och med fri placering. Vatten, grus och grönska bildar tillsammans en finstämd miljö med klassiska kvalitéer.

White har även jobbat med entréplatser, flera gränder och också varit projektledare i olika skeden för husbyggnaden.

Läs intervju med Jens Modin, ansvarig landskapsarkitekt.

Ulls hus, Uppsala (1920x1200)

Ulls hus, Uppsala (1920x1200)