Invigning av S:t Johannesplan och Konsthallstorget

I tuff internationell konkurrens vann vi 2008 tävlingen om att utforma ett nytt stadsrum kring stationen Triangeln i Malmö. Idag invigs det redan populära S:t Johannesplan och Konsthallstorget.

Området kring stationen Triangeln har gått från att vara en lugn plats vid sidan av de stora stråken, till att vara en knutpunkt för 37 000 pendlare. White har utformat S:t Johannesplan och Konsthallstorget till en sammanhängande plats som fungerar både för vardagens rusningstider och för lugna söndagsförmiddagar.

För pressbilder: kontakta
Ann Nilsson.

St Johannesplan och Konsthallstorget, Malmö (1798x1200)

St Johannesplan och Konsthallstorget, Malmö (1798x1200)