Invigning av Rotebrohallen

På onsdag 7 oktober invigs en mycket efterlängtad idrottshall i Rotebro. Behovet av idrottshallar är stort både i Sollentuna och i hela Stockholmsregionen och därför är det ett välkommet tillskott.

Nya Rotebro Idrottshall är en koncepthall som tagits fram i samarbete mellan föreningar, kommunen och White. Här kommer innebandy, basket, volleyboll, handboll, gymnastik mm att få riktigt bra förutsättningar, och i takt med att fler hallar blir klara så kommer koncepthallen att bli ett lyft för skol- och föreningsidrotten i hela kommunen.

– Hallen har ett helt nytt idékoncept där man har möjlighet att effektivisera byggprocessen vid nästa hallbygge. Den har också olika smarta lösningar för att skapa bra arbetsmiljö både för lärare och barn och övriga brukare, säger Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White.

Mycket omsorg har lagts på att skapa en idrottshall som kan bli en mötesplats i Rotebro. Hallen skall med sitt läge och sin öppna utformning locka till aktivitet. Det är en hall som vänder sig utåt och som har lyft hela närmiljön i centrum med en ny park och nya ytor för utomhusaktivitet runt byggnaden. På hallens baksida planeras en näridrottsplats med löparbana och konstgräsplan. Hallen är uppförd till stora delar i trä, med en träkonstruktion och ytterväggar i cementbunden träull, dvs till stor del förnyelsebara material. Solenergi har integrerats i tak och fasad.

– Skolmiljöer och platser för barn är oerhört viktiga, något som man tyvärr ibland ser kommer i andra hand i stadsplanering. Men här skapas en plats med ett centralt läge, nära kollektivtrafik som kommer att bli ett lyft för norra Sollentuna.

White står för konceptet och byggnadsutformning, för utomhusmiljön står Topia.

Rotebro idrottshall (1620x1080)