Invigning av Paletten i Västerås

Idag invigs det runda allaktivitetshuset Paletten i stadsdelen Vallby i Västerås. Huset, som är ritat av Olov Gynt på White, rymmer flera verksamheter för de boende i området.

Huset har en tydlig miljöprofil med bland annat sedumtak och värmebehandlad träfasad. Genom att samla flera verksamheter i samma hus med moderna, anpassade lokaler underlättar man för besökarna och erbjuder en mötesplats för alla åldrar. Bakom verksamheterna i Paletten står Västerås stad, Carema, Svenska kyrkan och Bostads AB Mimer.

Paletten, Vallby (1920x1200)