Invigning av MOOD Stockholm

Idag invigs MOOD Stockholm, en galleria i kvarteret Oxen där White stått för en till- och ombyggnad av den tidstypiska 1970-talsfastigheten Salénhuset. På uppdrag av AMF Fastigheter har vi genomfört en totalrenovering av hela kvarteret som nu öppnats upp och förvandlats till ett attraktivt shopping- och promenadstråk.

Fastigheten ritades ursprungligen av Coordinator Arkitekter som senare gick ihop med White. För att behålla husets själ valde vi att med små medel lyfta exteriören. Fasaden mot Mäster Samuelsgatan var tidigare helt dominerad av Klaratunnelns tunga trafik. För att skapa en trygg och tilltalande stadsmiljö har tunnelmynningen minskats och trottoaren breddats. Kvarteret har kompletterats nya överglasade rum på gårdarna, och en ny sockelvåning som knyter ihop kvarteret till en enhet. Dessutom har samtliga kontorslokaler ritats om och blivit stora luftiga kontor med öppen planlösning.