I Hokus Fokus flyttar White fokus från ”det onda”

För att flytta fokus från det kliniska, som ofta upplevs ogästvänligt och hotande, fick White i uppdrag att omvandla väntrum och provtagningsrum på Barnfysiologen i Göteborg. Olika årstidsteman och barn- och patientperspektiv har inspirerat och väglett gestaltningen, och resultatet har blivit en varm och välkomnande miljö i nära samverkan mellan kompetenserna ljusdesign och inredningsarkitektur.

HokusFokus_1
I ena provtagningsrummet kan patienterna nu titta upp på ett målat bladverk i taket, kompletterat med fiberoptik likt en solbelyst trädkrona. Rummet i övrigt är inrett som en somrig blomsteräng med den medicinska utrustningen delvis dold eller integrerad i motivet.

– När man kommer till ett sjukhus som patient befinner man sig i en väldigt utsatt situation. Man kanske är orolig, har ont och vet inte riktigt vad som ska hända. Vårt uppdrag har handlat om att skapa en välkomnande miljö som flyttar fokus från det onda. Därför har vi kallat projektet för Hokus Fokus. Det som varit extra roligt är att vi inte bara fått möjlighet att jobba med väntrummen, utan även provtagningsrummen. Eftersom fokus oftast ligger på utrustningen och det kliniska är det en miljö som kan kännas väldigt skrämmande och ogästvänlig, säger inredningsarkitekt Johanna Augustsson och ljusdesigner Mikaela Åström Forsgren.

En nära dialog med personal, patienter och anhöriga har lett till stort engagemang. Patienter har ritat och berättat om sina favoritplatser och vilken miljö de önskade på sjukhuset. För att kunna utföra provtagningarna krävs stora mängder av jämnt ljus, vilket kan upplevas obehagligt för patienten. En viktig bit har därför handlat om att skapa ett bländfritt ljus med god färgåtergivning som kan dimras efter behov. Efter provtagningen kan belysningen tex dimras ner och ersättas av glittrande fiberoptik, för att skapa en lugnare och tryggare stämning.

Inredning och ljus Barnfysiologen Göteborg
Specialdesignade sittmöbler, skåpsinredning, armaturer och djurschabloner skapar flera avdramatiserande fokuspunkter att fästa blicken på under provtagning och behandling.

HokusFokus_4

HokusFokus_3 HokusFokus_5

HokusFokus_7 HokusFokus_8