Husarkitektuppdrag för Kungliga Operan

Statens fastighetsverk har utsett Bo Hofsten till ny husarkitekt för Kungliga Operan i Stockholm. Förordnandet är på sex år med möjlighet till förlängning i tre år.

Som generalkonsult och förvaltningsstöd säkerställer husarkitekten att de arkitektoniska, konstnärliga och tekniska synpunkterna tillgodoses, och att kvalitet och kontinuitet uppnås i den löpande omvårdnaden av byggnaden.

Operahuset ritades av arkitekten Axel Anderberg och stod färdigt 1898. Det har stildrag från den italienska nybarocken och rymmer över 1000 rum i tolv våningsplan. Operahuset är ett av Stockholms mest centrala offentliga rum, där de unika och välbevarade publika interiörerna är av stort kulturhistoriskt värde. Sedan 1935 är Kungliga Operan statligt byggnadsminne.

Byggnaden är starkt förknippad med Kungliga Operan och Operakällarens verksamheter. Under de närmsta åren kommer Operan att genomgå en upprustning, där exempelvis det nuvarande scenmaskineriet kommer att bytas ut.

Bo Hofsten är sedan 2011 husarkitekt för Nationalmuseum. Han arbetar också med arkitektuppdrag för SFV Utrikes som ansvarar för statsägda fastigheter utomlands.

Medarbetare inom White som idag har uppdrag som slottsarkitekter är Håkan Langseth för Uppsala slott och Jan-Erik Ellfolk för Haga och Ulriksdals slott och byggnader, Gävle slott samt Berga slott.

Kungliga Operan  (450x281)
Foto: Mats Bäcker/Kungliga Operan