Hedersomnämnande i tävling om ikonbyggnad i Warszawa

White fick ett hedersomnämnande i den internationella arkitekttävlingen Changing The Face som gick ut på att revitalisera Warszawas historiska landmärke Rotundan, och skapa en attraktiv offentlig plats för stadens liv.

Rotundan blir i sin nya skepnad en symbolisk ikonbyggnad i en av Europas snabbast växande ekonomier.

Den ursprungliga rotundan ritades på 1960-talet för PKO Bank Polski som är landets största bank och en av de största i Östeuropa. Med sitt läge i korsningen mellan två av stadens huvudgator är rotundan ett välkänt landmärke och en uppskattad mötesplats.

Tävlingen beskrivs som en unik möjlighet att skapa ett betydande modernt landmärke – som därtill ska motsvara högt ställda krav på hållbarhet.

-Vårt koncept är modernt, minimalistiskt och smart – inte minst när det gäller hållbarhet i alla dess aspekter, säger Malgorzata Kosieradzka, ansvarig arkitekt för förslaget kallat Urban Oasis.

Tre miljöaspekter har varit de viktigaste i förslaget, nämligen generöst med dagsljus, grönska som ger både avslappning och biologisk mångfald samt en integrerad cykelramp i byggnaden för att uppmuntra till alternativa transporter.

Arkitektoniskt tar Whites gestaltning avstamp i den befintliga byggnadens form och volym, men skillnaderna är större än den visuella likheten. Framförallt öppnas byggnaden nu för fler än bankens kunder. Förslaget Urban Oasis är utformat i hög grad som en multifunktionell, öppen och transparent mötesplats i storstadens intensitet. Taket ger ljusinsläpp åt både människor och växter, och grönskan dominerar även den omgivande platsen.

Förutom bankverksamheten ges plats till ett informationscenter om staden och dess utbud. Från översta våningen ges utblickar över Warszawas centrum, tillgängligt för både bankkunder och allmänhet.

Rotundan, Warszawa (1920x1200)

Rotundan, Warszawa (1920x1200)