Hälsomässigt hållbara hus – hur ser de ut?

En ny forskningsrapport framtagen i ett samarbete mellan White, Miljöförvaltningen i Stockholm, Uppsala universitet och Karolinska Institutet visar hur vi kan undvika att bygga bostäder med fuktskador, föroreningar och gifter som orsakar hälsoproblem för de boende.

Marie Hult, miljösamordnare på White, har kartlagt ”friska hus” i Stockholm för att ta reda på vad som krävs för att bygga hälsomässigt hållbart. Sju hus i Stockholm där de boende inte har några hälsoproblem som är relaterade till byggnaden har studerats.

Husen är byggda under åren 1998-2003. Vid urvalet var tre hyresrätter och fyra bostadsrätter, idag är samtliga bostadsrätter. Husen ingår i det så kallade 3H-projektet, Hälsomässigt hållbara hus. Många av de goda exemplen har fin arkitektonisk utformning och ofta fin gårdsmiljö. Vissa har ekologiska inslag som odlingslotter, växthus och solfångare. Kanske bidrar det också till friskare och mer nöjda boende.

5 gemensamma nämnare för friska hus:
1. Friska hus är fuktsäkra. De har fasadmaterial som tål fukt och förhindrar mögel. Bra material är leka, tegel och betong. Träfasader med luftspalt är också bra.
2. Friska hus är giftfria. De har ytskitsmaterial av god kvalitet i golv och väggar som inte dammar eller avger gifter i inomhusluften.
3. Friska hus är lättstädade. De är smart planerade för att underlätta städning och undvika damm, exempel är vägghängda WC-stolar och överskåp som går ända upp till taket.
4. Friska hus blir inte för varma. Möjlighet att installera markiser eller persienner ger bra temperaturbalans i moderna hus som är täta och har stora fönster.
5. Friska hus har kunniga och ansvariga konstruktörer. Duktiga byggföretag ställer höga krav tidigt i processen på konstruktörerna när det gäller luftkvalitet, inomhustemperatur, ljud- och ljusförhållanden.

Rapporten finns på Stockholms stads hemsida, ladda ner den här.