Hallå från Almedalen: Victoria Percovich Guiterrez

Hej Victoria Percovich Guiterrez, hållbarhetsstrategoch processledare i Malmö. Bland mycket annat agerade du expertkommentator under Kalejdohills seminarium – Social hållbarhet som affärsmodell i markanvisningar och byggprocesser.

IMG_2591

Vilken är den största utmaningen när det kommer till att skapa affärsmodeller där social hållbarhet är en självklar komponent?

– Utmaningen är att såväl kommuner som bygg- och fastighetsbolagen fortfarande utgår från sitt eget perspektiv istället för att ta ett helhetsperspektiv. De förändringar som skapas av att använda sig av affärsmodeller där social hållbarhet är en viktig faktor kommer samma människor, samma medborgare till gagn, oavsett vem som driver frågan. Utmaningen ligger i att få fler aktörer att sätta gemensamma mål som utgår från medborgarna.
– Men, under Almedalen i år upplevde jag att hållbarhet i allmänhet, och social hållbarhet i synnerhet, inte längre upplevs som ett tvång eller ett krav, utan av allt fler ses som en naturlig faktor att ta med i sina kalkyler och sina planer. Det var mycket glädjande.

Var finns arkitektens roll i de processer som rör social hållbarhet, anser du?
– Den största delen av framtidens städer är redan byggda. Och städer blir aldrig klara, det ligger i stadens natur att den inte kan bli färdig. Därför blir arkitekternas – eller Whites – roll som samhällsbyggare att vara en brygga mellan det vi bygger nytt och det redan existerande. Med det existerande menar jag sjukhus, bostäder, skolor men också alla sociala arenor, kulturella platser.

Vad är ditt helhetsintryck av årets Almedalen?
– Att diskussionen har förskjutits i positiv riktning. I fjor handlade diskussionen till stor del om antalet bostäder vi behövde och skulle bygga, och hur snabbt det behövde göras. I år handlade diskussionerna mycket mer om kvalitet.