Hallå från Almedalen: Lisa Wistrand

Lisa_Wistrand_Almedalen

 

Hej Lisa Wistrand, samhällsplanerare på White, som i morse pratade om normkritisk visualisering på vår fullsatta forskningsfrukost i Almedalen.

 

Hur kommer det sig att ni valde att forska om just visualiseringar?
Bilder inspirerar och provocerar. Och bilder är ett av branschens viktigaste verktyg för att förmedla en önskad framtid och livsmiljö. De är en del i problemet då de kan förstärka en exkludering och reproducera bilden av vem staden är till för. Och därför är bilderna en del av lösningen. Jag och min kollega SamuelMichaëlsson såg potentialen i att arbeta med bild och visualiseringar integrerat i skiss och stadsutvecklingsprocesserna.

 

Kan du ge några handfasta råd på hur vi i branschen kan förbättra oss?
Utveckla våra arbetsprocesser genom multidisciplinära team som tillsammans kan problematisera och utveckla skiss, gestaltning och förändringsförslag. Använd bilder och visualiseringar löpande i arbetsprocessen.
Dekorera inte bilderna med normkreativa skalobjekt. Använd dem för att utmana och utveckla för att stadsbyggnadsprojekt tillsammans bidrar till en rättvis stad.

 

Slutligen, vad ser du mer fram emot under din vistelse i Almedalen?
Jag ser fram emot att träffa många aktörer och personer för att prata stadsutvecklingens roll för att stärka en rättvis stad. Hur ska vi våga rikta våra insatser för att utmana och förändra stadens ojämställda fysiska strukturer? Jag är ivrig att integrera normkreativitet i pågående stadsbyggnad. Jag vill utveckla kunskap med fler och jag vill sätta igång arbetet nu!

 

Läs mer om Lisa Wistrand och Samuel Michaelssons forskning på Visual Arenas webb eller hos Arkitekten.