Hallå där! Cristiana Caira, ansvarig arkitekt för förstudie Panzi Hospital

White har sedan september 2016 arbetat med en förstudie för en ny mor- och barnenhet på Panzisjukhuset i staden Bukavu, östra delen av DR Kongo. Sjukhuset drivs av människorättsförsvararen, fredspriskandidaten och 2014 års Sakharovpristagare Dr Denis Mukwege.

Fr.v: Dr Denis Mukwege, Saga Karlsson (White arkitekter), Tommy Sandén (Mukwege Foundation), Annika Sandén och Cristiana Caira (White arkitekter) under presentationen av förstudien i Oslo våren 2017.Fr. v Dr Denis Mukwege, Saga Karlsson (White arkitekter), Tommy Sandén (Mukwege Foundation), Annika Sandén och Cristiana Caira (White arkitekter) vid presentationen av förstudien i Oslo våren 2017.

Vad är det som engagerar er mest i samarbetet med Panzi Hospital?

– Framförallt att arbeta för en verksamhet som verkligen gör skillnad i en del av världen där våld mot kvinnor är ett stort problem – att vi kan använda vår kunskap för att bidra till arbetet för att hjälpa utsatta kvinnor och förbättra miljöerna för barnafödande i Kongo.

Vad är det som gör Panzi-projektet till ett självklart val för White att engagera sig i?

– Vi som arkitekter kan bidra till bättre värld genom vårt yrke. Vi är ju inte är lärare eller läkare, men vi kan rita byggnader och städer som stärker demokratiska processer. Detta är något som passar väl in i Whites grundbudskap om att arbeta för ett jämlikare samhälle genom ”democratic architecture”. Hälsa är en dimension och politiken en annan, och när vi bidrar till utvecklingen av Panzisjukhuset stödjer vi även dr Mukweges arbete för demokrati – det blir ett slags ”dubbel-statement”.

Hur har det varit att arbeta tillsammans med Dr Mukwege och hans team?

– Det är naturligtvis väldigt motiverande att få arbeta med Denis Mukwege. Han är en stark personlighet som har uppmärksammats över hela världen, inte bara för sin medicinska expertis utan även för sitt politiska engagemang för människorätt och demokrati med fokus på framförallt kvinnor i Afrika. Att på det sätt vi gjort få samarbeta med personer som riskerar sitt liv varje dag för något gott känns väldigt meningsfullt.

Vad händer med projektet framöver?

– Just nu är Mukwege Foundation i en intensiv fas av insamlingsarbetet för att finansiera utvecklingen av sjukhuset. Glädjande nog har vi fått frågan om att följa upp projektet under nästkommande skede i samarbete med lokala arkitekter när finansieringsfrågan har landat. Ett projekt av det här slaget projekteras inte bäst hemifrån – det är de lokala arkitekterna och byggarna som sitter på kunskap om lokala förhållanden, normer och material. Vår roll blir att vara ett stöd för att se till att idéerna från förstudien bibehålls och vidareutvecklas.

Förstudien har genomförts pro bono av White i samarbete med Panzisjukhuset, Göteborgs universitet, WSP, Art of Life and Birth samt Centrum för Vårdens Arkitektur vid Chalmers.