Guldhuset 2012 till Karin Ahlzén

Guldhuset 2012 går till arkitekt Karin Ahlzén, kontorschef för White i Stockholm. Det prestigefyllda priset är en årlig utmärkelse för unga ledare i samhällsbyggnadssektorn. Karin tar emot priset idag, i samband med Ledarskapsdagen på Chalmers i Göteborg.

Karin Ahlzén är arkitekt och har arbetat på White sedan 1998. I hög utsträckning har hon arbetat med utbildningsprojekt, allt från förskolor till universitet. Bland de många projekt hon ansvarat för kan nämnas t.ex. Engelska Parken i Uppsala och gymnasiet Fyrisskolan i Uppsala. Karin ingick också i det vinnandet teamet bakom naturum Fulufjäll 2002. Under de senaste två åren har Karin varit chef för Whites kontor i Stockholm, med 235 medarbetare. Innan dess ledde hon under fem år utvecklingen av Uppsalakontoret. Karin sitter även i Whites företagsledning.

Guldhuset delas ut av Chalmers-baserade CMB (Centrum för management i byggsektorn) i samarbete med Byggherrarna, tidningen Byggindustrin, Fastighetsägarna, Svensk Teknik och Design och Sveriges Byggindustrier. Priset syftar till att stimulera utvecklingen av ledare inom samhällsbyggnadssektorn genom att uppmärksamma och synliggöra goda föredömen. Juryn består av namnkunniga representanter från från byggindustrin, kommuner, Fastighetsägarna och de tekniska högskolorna vid Chalmers respektive Lunds universitet. Foto: Thomas Johansson.

Karin Ahlzén - kontorschef White Stockholm (567x850)