Gröna fasader tar form hos White och NCC

White och NCC inledde under våren ett samarbete för att utveckla gröna fasader som är anpassade till ett skandinaviskt klimat. Nu står de första prototyperna på plats vid NCC:s huvudkontor i Stockholm och på taket till Whites stockholmskontor.

Den gemensamma satsningen på utveckling av gröna fasader är ett naturligt steg för White och NCC som är pionjärer och branschledande inom hållbar arkitektur och grönt byggande.

Gröna fasader (450x259)

Det som testas är en ny typ av grön fasad som utgår från hur växterna beter sig i naturen. Fasaden är planterad för att likna öppen hällmark. Den skiftar färg och karaktär med årstiderna då växterna, precis som i naturen, tillåts både växa och dö. Det gör att den inte kräver särskilt mycket underhåll. Rent byggtekniskt är de gröna fasaderna fristående element som monteras utanpå den bärande fasaden.

Gröna fasader (450x259)

Fasaderna kan få varierade estetiska uttryck när det gäller material och växtval för att kunna passa olika typer av byggnader. Förutom att vara estetiskt tilltalande ger gröna fasader mervärden i form av luftrening, isolering och dagvattenhantering. Gröna fasader kan även fungera som spridningsvägar för olika arter genom hårt exploaterade miljöer.

Gröna fasader (450x259)

Uppsalaföretaget Butong har byggt och levererat de första prototyperna som kommer att utvärderas löpande under en tvåårsperiod. Genom samarbetet mellan White och NCC finns alla förutsättningar att göra gröna fasader till ett självklart inslag i framtidens hållbara städer.

Gröna fasader - Kristina Philipson (917x1200)