God arkitektur förbättrar vården – ny studie vid Östra sjukhuset

En ny studie gjord vid den nya psykiatribyggnaden på Östra sjukhuset i Göteborg visar att aggressivitet och våld minskar med god vårdarkitektur.

Den nya psykiatribyggnaden på Östra sjukhuset ritades av White och öppnade 2007. Vårdavdelningen bygger på tre hörnstenar: trädgården, hjärtat och boendegruppen. Trädgården är en grönskande oas med fri och öppen atmosfär. Hit behövs ingen personaleskort och vissa patienter har egen utgång till gården. Hjärtat är avdelningens centrum med alla rum grupperade kring en mindre glasövertäckt vinterträdgård. Lösningen ger patienten en möjlighet att röra sig på ett helt annat sätt än i en långsmal korridor. Boendegruppen rymmer enskilda rum och flera rumsligheter där patienterna erbjuds avskildhet, vilket successivt ökar den personliga sfären.

På konferensen ARCH12 (Architecture Research Care health) vid Chalmers Tekniska Högskola den 13-14 november presenterades den vetenskapliga artikeln med koppling till Östra sjukhuset psykiatribyggnad. Utgångspunkten är den jämförelse som gjorts mellan den gamla anläggningen (2005) och den nya på Östra sjukhuset (2007). Artikeln visar att de minskade tvångsåtgärderna, kan förstås utifrån de förbättrade fysiska förhållandena, till exempel riklig tillgång på dagsljus, utblickar och tillgång till trädgårdar. Artikeln redovisar en teoretisk modell, som visar på att förbättringarna var förväntade. Huvudförfattare är den amerikanske och internationellt erkände miljöspsykologen Roger Ulrich, en person som bland annat haft stor betydelse för utvecklingen av den evidensbaserade designteorin (EBD). Medförfattare är den fd verksamhetschefen Lennart Bogren vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Stefan Lundin, en av de medverkande arkitekterna från White.

”Designing for Calm”. Roger Ulrich om Östra psykiatri i New York Times den 13 januari 2013, lär artikeln här.

Den 3 december intervjuades Stefan Lundin 2012 i SR Vetenskapsradion Forum, läs mer och lyssna här.

Stefan Lundin är tillsammans med Lena From redaktör för boken Arkitektur som medicin – arkitekturens betydelse för behandlingsresultatet inom psykiatrin. Arkitektur som medicin är utgiven 2009 av White och ARQ, stiftelsen för arkitekturforskning. Boken finns för nedladdning här, på engelska i pdf.

Östra Psykiatri SU (1920x1200)