Gestaltad livsmiljö

Idag presenteras slutbetänkandet Gestaltad livsmiljö med förslag på hur en svensk arkitekturpolitik skulle kunna utformas.

– Vi välkomnar utredningen som är ett efterlängtat dokument som är nödvändigt för näringens och ämnets utveckling. Gestaltad Livsmiljö syftar till att stärka ämnena arkitektur, form och design i relation till samhällets utmaningar. Utredningen är viktig och vi ser fram mot att många departement blir mottagare och i sitt agerande förstår vikten av arkitektur och stadsbyggande för att skapa en bättre miljö, säger Monica von Schmalensee, vd på White.

– Gestaltad Livsmiljö blir ett verktyg för att tala om arkitekturens alla möjligheter att stötta en demokratisk utveckling, social hållbarhet och grundlägga en livsmiljö i ekologisk balans. Vi ser fram emot att även fortsättningsvis verka i den riktning som utredningen tar ut för arkitektur, form och design och bidra med ny kunskap, säger Malin Zimm, forsknings- och utvecklingschef på White.

Från White har Monica von Schmalensee, Malin Zimm och Matti Kataja ingått i olika referensgrupper som bidragit med breddade perspektiv.

Läs mer på webbplatsen för Gestaltad livsmiljö