Fortsatt förtroende efter lyckat samarbete kring sjukhusprojekt i Kongo

White har sedan september 2016 arbetat med en förstudie för en ny mor- och barnenhet på Panzisjukhuset i staden Bukavu, östra delen av DR Kongo nära gränsen till Rwanda. Sjukhuset drivs av människorättsförsvararen, fredspriskandidaten och 2014 års Sakharovpristagare Dr Denis Mukwege.

Under Dr Mukweges besök i Oslo den 6 maj presenterade arkitekterna Cristiana Caira och Saga Karlsson tillsammans med professor Marie Berg från Göteborgs universitet och Andreas Berg från WSP den färdiga förstudien.

JohnnyVaetNordskog_web_VN_8261

– Vi fick mycket positiv respons från Dr Mukwege och representanterna från Mukwege Foundation, och fick glädjande nog frågan om att följa upp projektet under nästkommande skede och genomförande i samarbete med lokala arkitekter när finansieringsfrågan har landat. Nu startar en enorm kraftinsamling från Panzisjukhuset för att få finansiering för genomförandet, bland annat genom en stor givarkonferens i Bukavu med internationella aktörer i slutet av maj, berättar ansvarig arkitekt Cristiana Caira.

Förstudien har genomförts pro bono av White i samarbete med Panzisjukhuset, Göteborgs universitet, WSP, Art of Life and Birth samt Centrum för Vårdens Arkitektur vid Chalmers. Syftet är att bygga ett center där kvinnor kan föda barn tillsammans med närstående i en säker och professionell miljö. Enheten skall lösa trångboddheten i det befintliga sjukhuset och erbjuda en mödra- och neonatalvård som är baserad på en vetenskaplig, patientcentrerad holistisk vårdfilosofi, och som utformas enligt principerna av den läkande arkitekturen.

FN:s femte millenniemål är att minska den globala mödradödligheten med tre fjärdedelar. Dr Mukweges vision är att genom Panziprojektet skapa en förebild för mödra- och neonatalvård för andra sjukhus i liknande kontexter i DR Kongo, Afrika och världen.

JohnnyVaetNordskog_web_VN_8433