Förstudien om Kungliga Operan inlämnad

White har deltagit i SFV:s och Operans arbete med ”Ny Opera i Operan” – en förstudie på hur det 120-åriga operahuset vid Gustav Adolfs Torg kan renoveras och byggas om.

Operan har bland annat behov av att skapa en ny scen för barn- och ungdomsverksamhet och förbättra akustiken i salongen. Man vill även kunna öppna upp byggnaden för fler besökare – inte bara för publiken.

Förstudien visar att många av de önskade behoven kan uppfyllas utan att äventyra de kulturhistoriska värdena. Det finns också goda möjligheter att förbättra byggnadens miljöprestanda genom sänkt energiförbrukning.

Enligt föreslagen tidplan kan de första byggarbetena inledas sommaren 2020 med en återinvigning 2024.

Ladda ner hela förstudien här (pdf öppnas i nytt fönster)