Första hyresgästerna på plats i Arenastadens nya kontor Uarda 1

I den framväxande Arenastaden i Solna har White ritat två kontorshus, Uarda 1, på uppdrag av Fabege. Nu har Svenska Fotbollförbundet och Carlsberg Sverige flyttat in i det första färdigställda huset. På innergården finns en hög tornbyggnad som fungerar som samlande mötesplats för kontorshyresgästerna och vars skybar är en spektakulär utkikspunkt mot Friends Arena.

Förutom arkitektuppdraget har White skapat inredningen för ett flertal hyresgäster i huset, bland andra Svenska Fotbollförbundet, Carlsberg Sverige och Sabis.

De utvändiga fasaderna är utförda av skärmtegelkeramik i ett antal specialbeställda kulörer. Husets fönsterpartier har en dubbelglasfasad och de invändiga gårdsfasaderna är beklädda med ett skikt av stormaskig sträckmetall i aluminium.

Materialen är valda med tanke på energieffektivitet och hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv. Uarda 1 ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver, men kommer att nå upp till nivå Guld ur energisynpunkt.

Projektet startade 2010 genom ett parallellt uppdrag att bygga om ett befintligt kontors- och industrihus från 1980-talet. Whites förslag var att dela upp den stora byggnadsvolymen till tre kontorshus i storlekar anpassade för verksamheter av olika omfattning.

Den första etappen, som innefattar påbyggnad och tillbyggnad av ett av de tre husen är nu genomförd. Kommande period ska två nya kontorshus byggas. För det tredje huset utför vi nu bygglovshandlingar och hyresgästskisser.

uarda_01_w.jpg