Förslag till framtidens Avenyn

Vid en öppen informationsträff i Älvrummet igår presenterade Stadsbyggnadskontoret de tre idéer som tagits fram tillsammans med White för att rusta upp Avenyn och göra Göteborgs paradgata vackrare och tryggare.

Syftet med stadsutvecklingsprojektet är att rusta upp gaturummet och att höja kvaliteten på Avenyn med kringliggande gator. Stadsutvecklingsprojektet drivs av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare i området. Arbetet har det pågått sedan förra året med inventeringar och workshops. White har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret tagit fram tre olika idéer för fortsatt diskussion.

1. Dandy. ”Dandy är den klassiskt vackra avenyn utformad med elegans och avslappnad attityd. Paradgatan utstrålar hög kvalitet med en exceptionell, konstnärlig detaljutformning.”

Avenyn, Göteborg (1920x1200)

2. Fenix. ”Avenyns historiska förträdgårdar återuppstår i en nytolkad version där gatan upplevs som vacker, grön och innovativ. Förslag Fenix blir en inbjudande urban parkgata.”

Avenyn, Göteborg (1920x1200)

3. Robyn. ”Robyn går sin egen väg; en aveny utan motsvarighet. En spännande, varierad gata med framtidsanda. Sprudlande glad, urban och med en internationell atmosfär. En gata man inte vill missa.”
Avenyn, Göteborg (1920x1200)

Förslagen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets hemsida: se förslagen

”Så kan Avenyn se ut i framtiden”. Göteborgsposten den 18 januari 2013: läs artikeln
Louise Didriksson, landskapsarkitekt på White, intervjuas i P4 Göteborg om nya Avenyn: lyssna här