Eva-Johanna Sandberg, ny barnkulturdesigner på White inviger kulturfestival

Idag håller Whites nyanställda barnkulturdesigner Eva-Johanna Sandberg i invigningsworkshopen ”Slöjd+Bygga koja” på Kulturfestivalen Kulturkräm i Göteborg.

Deltar i workshopen gör 500 ungdomar som individuellt får visualisera ett budskap på en perforerad masonitskiva. Skivorna sätts sedan samman till en koja.

Eva-Johanna Sandberg har fått sin utbildning som Barnkulturdesigner genom masterutbildningen Child Culture Design på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Utbildningen är världsunik i sitt slag, och Eva-Johanna gick ut som den första kullen samt den enda av de övriga tolv som inredningsarkitekt.

Hennes arbetssätt utgår från barnens egen kultur där lärande, utveckling och lek är centrala. Barnen är delaktiga i processen, bland annat genom workshops där deras perspektiv och förutsättningar ligger till grund för de lösningar som tas fram. Genom att lära känna barnen och förstå deras värld överför Eva-Johanna barnens behov och önskningar till en miljö.

Senast har Eva-Johanna bland annat varit med och skapat en avdelning för barn på stadsbiblioteket i Malmö. Avdelningen fick namnet Balagan och öppnades den 9 juni. Hon har också arbetat med projektet Rum för barn på Kulturhuset i Stockholm.

I september genomför Eva-Johanna ett antal workshops med barngrupper på Röda Sten i samband med Barnkulturåret Göteborg 2012. Temat är barnkonventionens artikel 31, barns rätt till lek, vila, fritid och skapande av kulturaktiviteter. Resultatet presenteras på slutkonferensen för Barnkultur.

 (460x259)

Workshop på festivalen Kulturkräm med barnkulturdesigner Eva-Johanna Sandberg. (460x259)

 (460x616)