Ett grönt klot för framtidens stad

Den 15 september invigs Dome of Visions – ett sfäriskt klot placerat vid KTH i Stockholm.

Under drygt ett år ska Dome of Visions vara en arena för debatt och diskussion om framtidens hållbara samhälle. Byggnaden i sig utmanar också den traditionella synen på hur vi skapar våra byggnader och ska inspirera till nytänkande.

Dome of Visions i Stockholm drivs i samverkan mellan NCC och KTH. White är samarbetspartner och haft ansvar för gestaltningen av mellanrummet i domen, alltså det halvtempererade utrymmet mellan den yttre fasaden och den inre byggnaden.

Konceptet bygger på så kallade gröna moduler. Exempel på moduler är olika typer av växtväggar och trädplanteringar. Tanken är att modulerna ska förklara för besökare hur urban grönska kan gestaltas och hur ekosystemtjänster kan genereras, samtidigt som de bidrar till en behaglig rumslighet i domen.

Vinsterna med urban grönska är många och utan den skulle staden bli outhärdlig att leva i. För att grönskan inte ska bortprioriteras måste vi tänka smart och utnyttja de fria ytor som finns. Gröna fasader kan komplettera grönskan på marken. Förutom estetiska värden i gröna fasader utgör de lokala resurser för växter och djur. De renar också dagvatten och minskar buller.

I Dome of Visions utmanas den traditionella synen på växter i tempererade utrymmen och vi undersöker ser hur hur dessa kommer att utvecklas. Framtidens hållbara stad diskuteras vidare under året.

Dome of Visions är öppen för allmänheten från 21 september, alla dagar mellan kl 10-18. För mer info www.domeofvisions.se

Dome of Visions, KTH Stockholm (1920x1440)

Erik Kiltorp, landskapsarkitekt, White, Thomas Bergfeldt, koncernansvarig för Dome of Visions, NCC och Kristina Philipson, arkitekt, White.