Ebbepark Eco Canopy: Nu kan Linköpingsborna delta i utvecklingen av framtidens hållbara stadsdel!

365 dagars mikroklimat om året mitt i Linköping – ska vi: plocka en Linköpingsbanan i halvtidsvilan på den årliga februariturneringen i beachvolley? Hitta nya innovativa affärslösningar tillsammans på klätterväggen? Avnjuta en härproducerad tomatsalsa under ett utomhushackathon i december? White bjuder in alla Linköpingsbor att delta i utvecklingen av framtidens hållbara stadsdel i Ebbepark.

Ebbepark i Linköping är platsen för ett äldre centralt beläget industriområde. Här växer nu morgondagens hållbara stadsdel fram: en dynamisk tillväxtmiljö för affärsidéer, innovationer och företagande tillsammans med bostäder och service.

White är med i flera olika delprojekt i Ebbepark för utveckling av landskap, torg och utemiljöer men även med förstudien för Eco Canopy i kvarteret Labbet, som stöds av Naturvårdsverket. Det handlar om ett kvarterstäckande klimatskal med innovativa byggmaterial och nytänkande arkitektur som skapar ett mikroklimat i kvarterets utemiljö.

Chans till större delaktighet för Linköpingsborna i tidiga skeden
Nu kan Linköpingsborna delta i utvecklingen genom att dela sina tankar och idéer om vad Ebbepark ska vara. Undersökningen genomförs digitalt och är tänkt att fungera som underlag för det fortsatta arbetet med platsens gestaltning.

– Vi vill bjuda in Linköpingsborna till att vara arkitekt för en dag och samskapa innehållet i Eco Canopy med oss. Vad vill vi att Eco Canopy ska vara? Varför inte ha en bit av Italien ’in your backyard’ med bougainville och fikonträd och kanske en porlande fontän? Eller en bit av tropikerna, med vattenfall och egenodlade bananer ’made in Linköping?, säger Filippa Karlsson, arkitekt på White i Linköping.

Genom projektresultaten kan Eco Canopy-projektet bidra till utvecklingen av fler klimatanpassade stadsdelar i Linköping. Här finns stora möjligheter att återanvända resultat och erfarenheter för ny- och ombyggnationer och förtätning både i helt nya stadsdelar och i miljonprogramsområden.

– I utvecklingen av Ebbepark har vi en tydlig ambition i att erbjuda området som en testbädd för nya innovativa lösningar inom samhällsbyggnad. Förstudien till Eco Canopy är ett mycket bra exempel på det som det ska bli spännande att följa, säger Johan Kristiansson, vd på Sankt Kors som tillsammans med Stångåstaden utvecklar Ebbepark.

Innovativ arkitektur och digital infrastruktur
En ökande urbanisering skapar påfrestningar på både klimat och människors hälsa och livsstil. Förutsättningarna för naturliga kontakter och gemenskap måste därför öka i samma takt. Med Eco Canopy utforskar vi nya typer av miljöer som främjar utomhusvistelse, aktivitet och möten människor emellan.

Här kombineras klimatanpassat och kreativt byggande med ekosystemtjänster och smarta styrsystem för belysning, ventilation och hantering av kvarterets avfall och avloppsvatten.

En viktig del i projektet är digitalisering. Digitalisering både vid design och konstruktion, men också för en framtidsorienterad infrastruktur i kvarteret. Den digitaliserade infrastrukturen styr energiflöden samtidigt som den blir en kunskapsgenererande plattform där användarna kan interagera med byggnadens prestanda och med varandra. Konceptet bygger på att hushålla med resurser och främja en hälsosam och urban livsstil.

Kontakt
Filippa Karlsson, arkitekt på White i Linköping
013-35 57 31

Delta i undersökningen
Klicka här för att delta!
Det tar ungefär 5 minuter att svara på frågorna.

Mer om Ebbepark
Läs mer om Ebbepark på projektets webbplats.

Ebbepark Eco Canopy
Visualisering: White arkitekter

Ebbepark Eco Canopy
Visualisering: White arkitekter