Cykelstaden – om stadsplanering för mainstreamcyklistens återkomst

Behovet av cykelstaden är stort från ett samhälleligt perspektiv men trenden går idag också mot en allt större efterfrågan från stadsborna själva.

Det visar en rapport skriven av bland andra Lovisa Kihlborg och Tove Jägerhök på White. Cykelstaden är inte bara förenlig med bättre folkhälsa utan kan lika väl i det fram växande kunskapssamhället ses som ett medel för att öka städernas konkurrenskraft och möjlighet att attrahera arbetskraft och därigenom fler företag.

Målsättningen med detta forsknings- och utvecklingsprojekt har varit att sammanställa en bred kunskapsplattform med referenser till både transport-, folkhälso- och stadsbyggnadsforskning. Syftet var att utveckla idéer om hur en cykelstad för alla kan utvecklas, en cykelstad som på allvar underlättar för alla grupper i samhället att cykla till vardags.

Rapporten ”Cykelstaden – en idéskrift om stadsplanering för mainstreamcyklistens återkomst” är skriven av Lovisa Kihlborg och Tove Jägerhök, White och Tobias Nordström, Spacescape och är utgiven med stöd från Stiftelsen för arkitekturforskning ARQ och Vinnova.vänder sig främst till arkitekter och trafikplanerare.

Ladda ner rapporten här