Carlanderska fullvuxet – efter hundra år

Hundra år efter arkitekttävlingen om Carlanderska är det nu äntligen dags för invigning av det färdiga sjukhuset. Med ett öga på ritningarna från 1917 och det andra riktat mot framtidens vårdbehov har White skapat en helhet som förverkligar visionen om ”möjligheternas sjukhus” och nästan fördubblar sjukhusets storlek.

Carlanderska vy 04 140506 DH

Våren 1916 lämnade grosshandlare Christopher Carlander och hans son Axel en skrivelse till Göteborgs stadsfullmäktige med förslag om att bygga ett privat sjukhem med huvudstadens Sophiahemmet som förebild. För säkerhets skull donerade de 750 000 kronor som grundplåt till ett nytt sjukhus, och året därpå upplät staden en lämplig tomt – på en tidigare avrättningsplats. 1917 vann arkitekten Arvid Bjerke tävlingen om att rita det nya sjukhuset. Första världskriget bromsade projektet, men 1927 stod sjukhuset klart och har sedan dess tagit emot patienter i sin vackra parkmiljö mitt i centrala Göteborg.

Idag är Carlanderska ett högt ansett sjukhus med ett stort utbud inom de flesta specialiteter. Det är vackert, familjärt och omtyckt av både patienter och personal. Men det är också trångt. Operationssalarna är från 1927, med fin utsikt över parken men otidsenliga enligt dagens krav på den alltmer teknikintensiva verksamheten. För att förbli ett attraktivt sjukhus med optimal vård i ändamålsenliga lokaler byggs Carlanderska ut med nära 7000 kvadratmeter. White svarar för arkitekturen i ett uppdrag där gammalt möter nytt, modern teknik möter kulturhistorisk miljö och där dagens arkitekter ”samarbetar” med dåtidens.

1917 års planer förverkligas

Redan 2001 fick White i uppdrag att titta på hur en utbyggnad skulle kunna göras inom ramarna för detaljplanen från 1935. Byggrätten omfattar hela den stora sjukhusparken vilken i sin tur ingår i Göteborgs bevaringsprogram sedan 1975 och dessutom omfattas av Plan- och bygglagens förvanskningsförbud. Det är alltså inte en plats där man kan härja runt hur som helst – sjukhuset och den intilliggande Carlandersparken utgör en kulturhistorisk miljö och därför har stor vikt lagts vid att nybyggnationen ska smälta väl in.

Roger Johansson, arkitekt på White i Göteborg, begav sig till Landsarkivet för att gräva i historien. Efter visst detektivarbete hittade han Arvid Bjerkes ritningar från 1917. Pusselbitarna föll på plats. Det visade sig nämligen att Bjerkes ursprungliga plan med en kringbyggd gård inte hade genomförts fullt ut. Pengarna räckte inte hela vägen.

Med de gamla blåkopiorna som utgångspunkt har White nu kunnat fullborda Bjerkes arbete. Inte som slavisk kopia utan respektfullt och självständigt för bästa möjliga helhet med modern vård och behandling inom den ursprungliga tomten. Ett team på White, med Roger Johansson och Ulla Antonsson som ansvariga, har genomfört arkitektarbetet där kunskap om vårdens arkitektur gått hand i hand med bevarandekunskap.

– Vi ser det nya huset som en yngre kusin som kompletterar och avslutar den ursprungliga anläggningen. Balansgången är att maxa lokalerna för de mest teknikintensiva verksamheterna, samtidigt som vi säkerställer den kulturhistoriska miljön, säger Roger Johansson och Ulla Antonsson.

Fyra operationssalar blir sju

Arkitekturen styrs av två huvudsakliga faktorer: att möjliggöra modern vård och behandling inom den ursprungliga tomten och att korrespondera med det befintliga uttrycket. Tillbyggnaden inne­håller bland annat nya lokaler för de mest teknikintensiva verksam­heterna – operation, röntgen och sterilcentral, verksamheter som inte hade kunnat utvecklas i det gamla huset. Från tidigare fyra operationssalar (27 respektive 14 kvadratmeter) flyttar man till sju nya salar i storleksordningen 40-60 kvadratmeter.

Carlanderska vore inte Carlanderska utan sin park. Parken ska bevaras och fortsätta vara öppen för alla, och kompletteras med uteservering vid restaurangen. Genom tillbyggnaden skapas både en tyd­ligt formad entréplats och den kringbyggda gård som tänktes 1917 men förverkligas först hundra år senare.  Här ska besökare, anhöriga och personal uppleva en kontemplativ trädgård som utstrålar lugn och harmoni.

 

Läs mer om projektet här!