Workshop om trygghetsbostäder i Rambergsstaden

När: 15 May
Kl. 08.00-12.00

Plats: White, Magasinsgatan 10, Göteborg

White Arkitekter har sedan 2009 haft boende för äldre som ett fokusområde. Vi har skaffat oss kunskap genom arkitekttävlingar, projekt, studier, seminarium och FoU-projekt, och inte minst genom samarbete med personer med stort engagemang för ämnet. Syftet med den här workshopen är att förankra projektet Rambergsstaden hos dem som lever och verkar där, och samla in kunskap om deras behov.

White Arkitekter har tillsammans med företaget FO Petersson & Söner fått en markanvisning för att uppföra trygghetsbostäder inom det nya planområdet ”Rambergsstaden” (mellan Volvo och Lundbybadet). Vårt mål med markanvisningen är att få påverka och styra projektet från början till slut och utveckla mellanboendeformen trygghetsbostäder som en del av boende i gemenskap. Och att resultatet blir ett unikt referensprojekt som alla parter kan vara stolta över.

Nu påbörjar vi en förstudie för att ringa in viktiga frågor att inbegripa i boendet. Målet med workshopen är att förankra projektet på platsen och hos de som lever och verkar där. Vi behöver samla in kunskap om området och om behov som finns i stadsdelen och vill göra detta genom dialog med stadsdel, medborgare och andra aktörer i Lundby. Din medverkan är viktig för oss och resultatet.

08.00 Vi samlas och presenterar oss kort för varandra.
08.15 Susanne Clase och Ylva Olofsson går igenom dagordning och projektets bakgrund.
08.30 Susanne Clase berättar om hur vi såg på framtidens boende för äldre i tidigare workshop, på 5, 20 och 40 års sikt.
08.40 Vad kan vi göra i vårt projekt utifrån dina erfarenheter?

Samtliga deltagare ges möjlighet till en 5-10 min lång ”rundabordet presentation”. Vi önskar att alla deltagare har tänkt igenom vilken kunskap just du vill överföra till oss utifrån din erfarenhet och profession. Hur kan vi planera in ”dina” frågor för att förhöja livskvalitén och förenkla livet för de boende i framtidens trygghetsboende i Rambergsstaden? Det finns möjlighet att visa bilder om så önskas. Efter varje presentation reflekterar vi kort tillsammans.

09.45 Fika.
10.00 Arbete med specifika frågeställningar i mindre grupper.
11.45 Sammanfattning.
12.00 Slut.

Inbjudna deltagare till den här workshopen är representanter från områdena stadsutveckling, äldreomsorg, biståndsenhet, rehabteam, arbetsterapeut, förebyggandeenhet, hemtjänst. Övriga inbjudna är Senior Göteborg, Tre stiftelser, Social resurs, trygghetsvärdar, FoU i Väst, FO Pettersson och White Arkitekter. Frågor om workshopen besvaras av Josefine Wikholm på White.