White på konferensen Klimatanpassning Sverige 2014

När: 24 Sep
Kl. 09.00-18.00

Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

Med utgångspunkt i de senaste IPCC-rapporterna tittar konferensen på klimatanpassning ur ett nationellt och globalt perspektiv och djupdyker i frågor om dricksvattenförsörjning, folkhälsa, hållbar och anpassad stads- och landskapsutveckling, folkhälsa och katastrofberedskap.

Åsa Keane, miljöspecialist på White, deltar i seminariet Klimatdata – byggbranschens bästa planeringsverktyg:

Klimatanpassning är byggbranschens blinda fläck. Byggbolag och arkitekter måste skaffa sig bättre information för att fatta rätt beslut. När och hur kommer klimatdata in i planeringsprocessen? Hur väl rustad står egentligen branschen? Och hur kan forskare och myndigheter hjälpa företagen att klimatanpassa bebyggelsen?

Johan Gerklev, miljöchef på Skanska Sverige och Karolina Brick, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen deltar också i seminariet.

Hela konferensprogrammet finns hos Miljöaktuellt.