White på Business Arena 2014

När: 17 Sep
17-18 september

Plats: Stockholm Waterfront

Business Arena är Nordens och norra Europas ledande mötesplats för ledningspersoner och beslutsfattare I fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. White deltar i två programpunkter på Business Arena Stockholm som genomförs på Stockholm Waterfront.

ONSDAG 17/9

16.30 Stadsplanering och infrastruktur – samtidens tongivande tankegångarNär det ska planeras nya stadsdelar med bostäder, handel och kontor är samordningen med vägar, spårväg och annan transportinfrastruktur avgörande. Med utgångspunkt i några intressanta svenska stadsbyggnadsprojekt belyser vi de idéer som styr dagens stadsplanering. Medverkande: Erik Linn, arkitekt, White, Göran Cars, professor i stadsplanering, KTH och Johanna Wiklander, stadsarkitekt, Linköpings kommun. Läs mer.

TORSDAG 18/9

14.30 Medborgardialog – Vem är medborgaren och vilka för dialogen?

Viktoria Walldin, socialantropolog på White, deltar i ett seminarium om medborgardialoger. Är medborgardialogen ett nödvändigt ont som ska bockas av eller ett kostnadseffektivt sätt att navigera rätt från början? Vilken typ av medborgare är det som bryr sig om att delta? Vilka olika dialogformer finns det och till vilka konkreta resultat har de lett? Läs mer.

16.00 Draknästet 2014: Nya lösningar på befintliga problem – hur vill den nya generationen förbättra Stockholms fastighetsbransch?Stockholms fastighetsbransch står inför många utmaningar, där en av de största ligger i att upptäcka de mest aktuella problemen. Nu står branschen inför ett generationsskifte och det är den nya generationen som med objektiva ögon kan upptäcka problemen och finna lösningar. Ett antal unga ledare kommer att ge sig in i ”nästet” och presentera sina idéer för fyra branschprofiler som agerar ”drakar” och bedömer lösningarna utifrån aktualitet, genomförbarhet och hållbarhet. Pi Ekblom, arkitekt på White, är en av dem som ska utmana drakarna. Milad Hossainzadeh, arkitekt på White, modererar Draknästet tillsammans med Alexander Thams, Associate på Niam. Läs mer.