White på Bokmässan

När: 27 Sep
27-30 september

Plats: Svenska Mässan, Mässans gata 20

Årets upplaga av Bokmässan har ett nordiskt tema. Från White medverkar Erik Linn, arkitekt, som leder ett samtal om staden ur ett medborgarperspektiv. Eva-Johanna Sandberg, barnkulturdesigner och inredningsarkitekt, presenterar projekt som stärker barnens rätt till kulturliv och exempel på hur barnen kan involveras i designprocessen.

Staden ur ett medborgarperspektiv

Torsdag 27 sep kl. 12.00-12.45

Alla vill ha en stad där allt blandas: bostäder, arbetsplatser och ett kulturellt och kommersiellt utbud. Men vi fortsätter att hålla isär funktionerna. Är det stadsplanerarnas fel? Stockholm utmanas: Tar Malmö över tronen som Sveriges mest kreativa stad? Trots sitt rykte som Sveriges Chicago är Malmöborna mest nöjda med sin hemort – den upplevda otryggheten toppas i Stockholm.

Medverkande: Ola Andersson, Per Svensson, Erik Linn
Plats: Debattscenen, Scenen, F-hallen
Arrangör: Dokument press och Weyler förlag

Hur involverar vi barnen i designprocessen?

Fredag 28 sep kl. 10:30 – 11:30

Varför blir resultatet bättre när man involverar barn i processen när man designar barnmiljöer? Och hur går man tillväga? Eva-Johanna Sandberg examinerades 2011 från den världsunika utbildningen Child Culture Design på HDK i Göteborg. Hon har i samverkan med målgruppen utvecklat den nya avdelningen för 9-12-åringar – Balagan – för Malmö Stadsbibliotek. Eva-Johanna Sandberg har också tillsammans med Litteraturhusprojektet
och barn från orten utvecklat en konceptidé för det blivande Litteraturhuset för barn och unga i Sandviken.

Medverkande: Eva-Johanna Sandberg
Plats: D02:06
Arrangör: Gävleborg

Barnkonventionen – barns inflytande och rätt att delta

Fredag 28 sep kl. 09.30-13.30

Ta del av projekt och metoder i X-län som stärker barnens rätt till kulturliv – på lika villkor.

Medverkande: Maria Berglind Wallmo, Helena Näslund, Gunilla Hagman, Lars Lundqvist, Eva-Johanna Sandberg, Sarah Häggdahl
Plats: D02:06
Arrangör: Gävleborg