White i Almedalen 2016

När: 03 Jul - 10 Jun

Plats: Almedalen

Hur använder vi digitaliseringen för att planera hållbara städer? Varför är väl utformade vårdmiljöer en viktig samhällsinvestering? Det är bara några av frågorna vi försöker svara på under årets Almedalsvecka, 4-10 juli. Vi ses i Almedalen!

Sociala medier
#almedalen
#whitearkitekter
Följ White på Twitter 

……………………………………………………………………………..

Måndag 4 juli

Ökad byggnation kräver samverkan för ökad innovation – hur bygger vi mycket, snabbt och hållbart?
Sveriges bostadspolitiska mål ställer stora krav på allmännyttiga bostadsbolag. Kvalitetsfrågor och hållbarhet riskerar att nedprioriteras till förmån för volym. Här diskuteras hur den ökade produktionstakten kan gå hand i hand med klimat och energifrågorna och hur samverkan stärker innovation.

Arrangör: Sustainable Innovation
När: 10:30 – 11:30
Plats: Teaterskeppet, Teatersalongen
Deltar från White: Lise-Lott Larsson Kolessar

……………………………………………………………………………..

Människan i den moderna staden – så bidrar digitalisering till delaktighet och integration
Digitaliseringen kommer att förändra hur vi planerar våra städer. Ny teknik skapar möjligheter för nya aktörer att bidra till stadens utveckling på sätt som de inte har kunnat tidigare. Hur använder vi digitaliseringen för att utveckla mer integrerade och jämställda städer? Eventet finns även på Facebook.

Arrangör: White
När: 10:00-11:00
Plats: DI Arena, Donners plats 2
I panelen:
Nina Borgström, chef digital design & BIM, White
Viktoria Walldin, expert inom social hållbarhet, White
Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom, Swedbank
Kerem Yazgan, kommunikations- och hållbarhetschef, Axel Johnson

……………………………………………………………………………..

Hur kan design bidra till minskad smittspridning i vårdmiljöer?
Att förhindra vårdrelaterade infektioner är viktigt för att trygga patientsäkerheten. Kan utformningen av vårdmiljöerna bidra till detta?

Arrangör: Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Skanska
När: 14:00 – 14:30
Plats: Strandvägen, H537
Deltar från White: Charlotte Ruben, arkitekt

……………………………………………………………………………..

Bygg cykellogiskt – konsten att bygga en hållbar infrastruktur med människan i centrum
Hur samsas olika trafikslag i staden? Vilka behov tillgodoses och hur hållbara är de prioriteringar som görs idag? Bilvägar används idag för att bygga ihop en stads olika delar. Exempel på lösningar för gång och cykling, hur bidrar de till en inkluderande och hållbar stad?

Arrangör: NCC
När: 14:00-14:35
Strandvägen, H506, Dome of Visions
Medverkande:
Tove Jägerhök, arkitekt på White
Tony Grimaldi, VD CycleEurope AB
Lars Strömgren, stadsplanerare och ordförande för Cykelfrämjandet
Linda Kummel, stadsbyggnadsstrateg och styrelseledamot i Cykelfrämjandet

……………………………………………………………………………..

Tisdag 5 juli

Beslutsunderlag för ökat byggande av lågenergihus inom allmännyttan
Vi presenterar resultatet av en intervjustudie med allmännyttiga bostadsbolag. Därefter ger vi våra slutsatser kring hur beslut kan underlättas kring byggande av lågenergi-, passiv- och plusenergihus.

Arrangör: Sustainable Innovation
När: 08:30 – 09:30
Plats: Teaterskeppet, Teatersalongen
Deltar från White: Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsspecialist

……………………………………………………………………………..

Hur kan man skapa liv i en död plats och därmed skapa värden?
Det blir allt vanligare att skapa kreativa mötesplatser för människor, på outnyttjad mark och på så sätt skapa ett attraktivt läge för nybyggnation av bostäder eller utveckling av en fastighet. Människor vill vara där andra människor är. Hur får man till detta i praktiken? Hur kan en bortglömd och outnyttjad plats bli en tillgång?

Arrangör: Fastighetsägarna
När: 10:00-10.50
Plats: Innovizion Arena, Rigagränd
Medverkande:
Karolin Forsling, Affärsområdeschef Stockholm City och chef stadsutveckling
Katarina Fredrika, Konsten att skapa stad
Billy McCormac, VD Fastighetsägarna Stockholm
Ulla Bergström, arkitekt och kontorschef på White i Stockholm

……………………………………………………………………………..

Nästan 90 miljarder kronor ska investeras i vårdmiljöer – hur får vi dem så bra som möjligt?
Enligt en rapport från SKL ska nära 90 miljarder kronor investeras i nya vårdprojekt. Dessa uppdrag är komplexa, utmanande och kräver den bästa kompetensen i alla led och det är väl dokumenterat att vackra och mänskliga miljöer stimulerar till ett snabbare tillfrisknande. Eventet finns även på Facebook.

Arrangör: Sveriges Arkitekter
När: 12:00 – 13:00
Plats: Strandgatan 16A
Deltar från White: Charlotte Ruben, arkitekt

Charlottes intro till seminariet: Upprop vårdmiljö

……………………………………………………………………………..

Delad bostad sökes
Kan vi bygga de studentbostäder marknaden efterfrågar? En ny rapport om hur studenter vill bo visar att förutsättningarna för att bygga det som efterfrågas är begränsade, framförallt gällande kollektiva bostäder. Hur förbättrar vi möjligheterna att bygga fler och mer varierade studentbostäder? Läs rapporten hos Studentbostadsföretagen.

Arrangör: Studentbostadsföretagen
När: 13:00 – 14:00
Plats: Strandvägen, H513
Medverkande:
Martin Johansson, generalsekreterare, Studentbostadsföretagen
Ingrid Gyllfors, vd, Stockholms Studentbostäder
Ulla Bergström, kontorschef, White i Stockholm

……………………………………………………………………………..

Smart och användbart – hur datadriven innovation kan bidra till grönare och hälsosammare städer
Hur kan datadriven innovation bidra till bättre, grönare och hälsosammare städer? Vi diskuterar hur svenska städer och kommuner kan omsätta det pågående paradigmskiftet inom teknologi till något användbart som ger oss fler möjligheter att nå de globala målen.

Arrangör: Global Goals Lab
När: 17:00-17.45
Plats: Donnersgatan 6
Deltar från White: Carl Bäckstrand, vice VD och utlandschef

……………………………………………………………………………..

Onsdag 6 juli

Hur skapar innovation bostadslösningar för unga och nyanlända?
Bostadsmarknadens kris är allvarlig och akut. Bostadsköerna är rekordlånga och bopriserna på ägda lägenheter skenar. Ungdomar och nyanlända är två grupper som är särskilt utsatta. Hur kan vi skapa innovativa första boenden för dessa grupper?

Arrangör: Svenska Teknik & Designföretagen
När: 09:30 – 10:30
Plats: Schweitzergränd 5, Restaurang Amarillo
Deltar från White: Ulla Bergström, kontorschef White i Stockholm

……………………………………………………………………………..

Så gör vi Sveriges universitet och lärosäten till en plats för alla
Hur blir våra universitet och lärosäten en mer inbjudande plats för människor med olika etnisk och kulturell bakgrund och olika socioekonomiska förutsättningar? Akademiska Hus presenterar en studie som beskriver hur gymnasieungdomar tänker och väljer. Välkommen till ett samtal om campusmiljöernas betydelse för integration och rekrytering!

Arrangör: Akademiska Hus
När: 10:00 – 11:00
Plats: Strandgatan 16A
Deltar från White: Viktoria Walldin, socialantropolog

……………………………………………………………………………..

Hur skapar vi den hållbara staden där alla får rum?
Vilka ramar måste vi förhålla oss till när vi bygger och renoverar bostäder? Konkreta exempel på ett hållbart samhälle ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

Arrangör: Riksbyggen
När: 11:45 – 13:15
Plats: Teaterskeppet, Stora matsalen
Deltar från White: Viktoria Walldin, socialantropolog

……………………………………………………………………………..

Våra storstadsregioner växer isär – kan näringsliv och politik samverka för att bygga ihop Sverige?
Våra storstäder blir mer segregerade visar en ny undersökning. Utvecklingen är skadlig och görs ingenting riskerar segregationen att stärkas. Hur kan vi tillsammans; näringsliv, politik och civilsamhälle verka för integration och bygga bort upplevda och fysiska barriärer i städerna.

Arrangör: NCC
När: 13:30 – 14:45
Plats: Wisby Strand, Donnersgatan 2
Medverkande:
Peter Wågström, vd och koncernchef, NCC
Per Schlingmann, fd chefsstrateg för moderaterna
Katrin Stjernfeldt Jammeh, finanskommunalråd (s) Malmö
Viktoria Walldin, socialantropolog, White

……………………………………………………………………………..

Den fossiloberoende flygplatsstaden – en utopi eller faktiskt framtid?
Flygplatsstäder som arena för test och demonstration av innovativa hållbara transportlösningar, inklusive deras påverkan på bebyggelse och infrastruktur.
Arrangör: Swedavia, Business Region Göteborg
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Medverkande:
Anna Graaf, Hållbarhetschef, White arkitekter
Jörgen Sjöstedt, Sverige- och Nordenchef, Volvo Bussar AB
John Strand, VD, Flygbussarna
Per Österström, Gruppchef Transporter och Fordon, Business Region Göteborg
Johan Live, Moderator, Swedavia

……………………………………………………………………………..

Torsdag 7 juli

Hållbar samhällsplanering i praktiken – så lyckas du gå från vision till verklighet
Hållbar samhällsplanering kräver att inblandade aktörer gemensamt kommer fram till nya metoder, samverkansformer, verktyg, processer, uppföljningsinsatser med mera. Hur får man till det i praktiken? Här medverkar fyra av de viktigaste initiativen inom hållbar samhällsplanering i Sverige idag.

Arrangör: Sweden Green Building Council, C/O City, Södertörnsmodellen, Decode
När: 12:30 – 14:30
Plats: Teaterskeppet, Stora Matsalen
Deltar från White: Anna Graaf, hållbarhetschef och Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsspecialist

……………………………………………………………………………..

Kan designlösningar ge snabbare vägar in i samhället?
Kan designtävlingar bidra till nya lösningar och samtidigt skapa sociala aktiviteter i det offentliga rummet för nyanlända och etablerade invånare? Hur kan jobbprogram, utbildning och boende bli mer tillgängliga och synliga för människor som är i störst behov av dem?
Arrangör: Sveriges Arkitekter, White arkitekter, Malmö Stad
När: 13.00-13.30
Plats: Strandgatan 16A
Medverkande:
Alexandra Hagen, arkitekt, White
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö
Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

……………………………………………………………………………..

Fredag 8 juli

Arkitektur för läkande och lycka – hur kan den byggda miljön ge oss bättre livsvillkor?
En god boendemiljö bidrar till hälsa och lycka, vilket i sin tur är positivt för hela vårdkedjan. Och inom vården visar sig arkitektur i sin tur vara läkande. Men hur når boendets och vårdens arkitektur ut till alla områden, som t.ex. miljonprogrammen där medellivslängden är avsevärt kortare?

Arrangör: Chalmers
När: 09:00-10:00
Plats: Strandvägen, H542, Västsvenska Arenan
Medverkande:
Victoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg
Peter Fröst, professor, föreståndare centrum för vårdens arkitektur, Chalmers
Pernilla Nordén, ansvarig arkitekt för Angereds närsjukhus, Sweco
Sten Gromark, professor modern- och bostadsarkitektur, Chalmers

……………………………………………………………………………..

Hur är läget? Vad krävs för att svenska kommuner ska börja med en vettig stadsplanering?
Stadsbyggande skapar långsiktiga samhällsvärden, men kunskapen halkar efter i våra svenska kommuner vilket riskerar att stanna upp bostadsbyggandet. Ska vi förtäta redan attraktiva områden eller är lösningen att skapa nya bra lägen? Och hur når vi i sådana fall dit?

Arrangör: Chalmers, Västsvenska Arenan
När: 09:45-10:30
Plats: Strandvägen, H542, Västsvenska Arenan
Medverkande:
Victoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsstrateg, White
Terje Johansson, VD, MKB Fastighets AB
Johanna Wiklander, stadsarkitekt, Linköping
Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, Chalmers

……………………………………………………………………………..

På plats i Almedalen:
Vi är på plats i Almedalen och deltar gärna i seminarium, debatter och samtal. Flera av oss kan även bokas som moderator, seminarieledare eller workshopledare. Kontakta oss gärna så pratar vi vidare!

Charlotte Ruben (170x200) Charlotte Ruben, arkitekt på White. Expertområden: hållbara vårdmiljöer, hållbar stadsutveckling. Tel: 08-4022628. @RubenCharlotte
Anna-Johanna Klasander Anna-Johanna Klasander, arkitekt och utvecklingschef på White samt Professor of the Practice och avdelningschef för Stadsbyggnad på Chalmers. Expertområden: hållbar stadsutveckling, forskning och utveckling, kunskapsutveckling. Tel: 031-608708. @NonnaKlasander
Nina Borgström Nina Borgström, arkitekt och chef Digital Design & BIM på White. Expertområden: hållbar stadsutveckling, BIM, digitalisering. Tel: 08-4022650 @RubenCharlotte
Carl Bäckstrand (170x200) Carl Bäckstrand, arkitekt och utlandschef, White. Expertområden: hållbara städer, internationalisering, tjänsteexport. Tel: 0702-996843. @Cbackstrand
Anna Montgomery Anna Montgomery, arkitekt och utvecklingsansvarig för Vård och hälsa inom White Research Lab på White. Expertområden: hållbara vårdmiljöer. Tel: 08-55602347. @AnnaMintgomery
Tove Jägerhök Tove Jägerhök, landskapsarkitekt på White. Expertområden: hållbar stadsplanering, stadsplanering för cyklister. Tel: 08-4022641.
Anna Graaf (170x198) Anna Graaf, ingenjör och hållbarhetschef, White. Expertområden: hållbar stadsplanering, CSR, energieffektivt byggande, hållbarhetscertifieringar, ekosystemtjänster, klimatanpassning, cirkulär ekonomi. Tel: 0705-101662. @GraafAnna
Ulla Bergström (165x194) Ulla Bergström, arkitekt och kontorschef White i Stockholm. Tel: 0708-220820. @BergstromUlla
Alexandra Hagen (170x200) Alexandra Hagen, arkitekt och kontorschef White i Malmö. Tel: 0702-999334. @Alexandra_Hagen
Martin Ehn Hillberg (170x200) Martin Ehn-Hillberg, arkitekt och kontorschef White i Uppsala. Tel: 070-550 60 93. @MartinEH66
Malin Zimm (170x200) Malin Zimm, doktor i arkitektur, omvärldschef, White. Expertområden: samhällsbyggnad, praktiknära forskning, professionsutveckling. Tel: 08-4022552. @MalinZimm
Matti Kataja (170x200) Matti Kataja, kommunikationschef, White. Tel: 072-158 32 68. @Matti_Kataja
Viktoria Walldin Viktoria Walldin, socialantropolog på White i Stockholm. Expertområden: social hållbarhet, hållbar stadsutveckling. Tel:+08-4022503.
Lise-Lott Larsson Kolessar Lise-Lott Larsson Kolessar, hållbarhetsspecialist på White i Stockholm. Expertområden: hållbarhet, hållbar stadsutveckling. Tel: 08-4022621. @LKolessar
Bild saknas Victoria Percovich Gutierrez, hållbarhetsspecialist på White i Malmö. Expertområden:  hållbar stadsutveckling, miljonprogrammet. Tel: 08-4022621. @vpercovich