White föreläser på konferensen Framtidens träbyggnader

När: 07 Feb - 08 Feb

Plats: Scandic Anglais

Med rådande bostadsbrist och ett behov av att bygga mer miljövänligt har intresset för trä som byggnadsmaterial ökat. Under konferensen Framtidens träbyggnader, signerat Teknologisk institut, kommer materialet skärskådas. White är på plats för att utbyta kunskap och föreläsa om Kulturhus Skellefteå då ansvariga arkitekter Robert Schmitz och Oskar Norelius föreläser under rubriken ”Träbyggnaders arkitektur och funktion – möjligheter och utmaningar”.

Fokus på konferensen är hållbarhet och minskad miljöbelastning.
Mer info hittar ni här.