White deltar på Cykelkonferensen

När: 03 Jun
3-4 juni

Plats: Slagthuset, Malmö

Cykelkonferensen – den nationella konferensen för cykel, är ett tvådagarsevenemang som SKL och Trafikverket står bakom. Tove Jägerhök på White är inbjuden för att prata om stadsplanering för stärkt cykeltrafik.

Huvudtemat för årets cykelkonferens är ledarskap och stadsplanering för en attraktiv cykelstad. Deltagarna kommer att få ta del av goda exempel i kommunerna, och få möjlighet att diskutera aktuella ämnen i rundabordssamtal.

Tove Jägerhök på White är en av författarna bakom rapporten Cykelstaden – stadsplanering för mainstreamcyklisten. Hennes föreläsning Stadsplanering för mainstreamcyklisten, innehåller bland annat visualiseringar av en idé om att bygga gator utifrån värdegrund och vision, för ett kvalitativt stadsliv med fler synergieffekter och fler och lyckligare cyklister.

Cykelstad (1920x1200)

Cykelstad (1920x1200)