White på Plattformsdagarna i Malmö

När: 07 Dec - 08 Dec

Plats: Malmö Live & Congress

Plattformsdagarna, en mötesplats för hållbar stadsutveckling, äger i år rum 7-8 december på Malmö Live och Congress. Målet för årets plattformsdagar är att formulera grundläggande villkor för människors rätt att bo i en hållbar stad. På konferensen ska de 10 viktigaste villkoren för att ”Bo och leva i en Hållbar stad” arbetas fram genom inspirationsföredrag, kunskapsdialoger och speed-dates. Villkoren ska sen lämnas över till regeringen.

Whites Victoria Percovich Gutierrez inspirationstalar på temat ”Det vi vill ska hända har redan hänt” – om det samtal som redan pågår kring stadens utveckling som myndigheter och kommuner inte riktigt hänger med i, de som har makten att påverka sitter inte med och lyssnar.

White står för tre kunskapsdialoger:

  • Bostadsbyggande för alla – Susanne Clase, White Göteborg
  • Nya finansieringsmodeller som instrument för hållbara städer – Victoria Percovich Gutierrez, White Malmö
  • Södertörnsmodellen och Södertörnsanalysen – Samverkan för hållbar stadsutveckling, Lise-Lott Larsson Kolessar, White Stockholm

White har dessutom fått äran att hålla i den avslutande paneldebatten där resultatet från konferensen presenteras. Anna Graaf, vår hållbarhetschef är moderator och Åsa Bjerndell, arkitekt Malmö och Lisa Wistrand, Social hållbarhet Göteborg, från White deltar tillsammans med bla Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Läs mer om konferensen här.