White arkitekter på Business Arena Umeå

När: 22 Feb
08.00-16.15

Plats: Folkets Hus

22 februari är det dags för Business Arena att gå av stapeln på Folkets Hus i Umeå. Vi på White arkitekter är partners på mässan och kommer närvara med en inspirerande monter där vi visar aktuella projekt. Montern är är utformad som ett mobilt kontor där besökarna kommer bakom kulisserna på vårt kontor. Vi deltar även i seminarier under dagen, våra arkitekter Emelie Westergren och Robert Schmitz diskuterar träbyggnation och kulturhus Skellefteå och vår arkitekt Jan Larsson talar om strandnära bostäder.

White deltar i två seminarier under dagen:

Så skapar arkitekturen mervärde inom fastigheter och samhällsbyggnad

Arkitekturen är en central del av samhällsbygget och det är i det offentliga rummet som vi skapar bilden av vårt samhälle. Företagen i branschen går bra, regeringen förstår dess värde och beställarna ger utrymme för god arkitektur. En aspekt av branschens utveckling speglas i de vinnande förslagen i de senaste årens projekt- och markanvisningstävlingar. I exemplet ”Skellefteå kulturhus”, en allmän projekttävling arrangerad med stöd av Sveriges Arkitekter, berättar kommunen om hur tävlingen använts som verktyg både för att för att förstärka stadens trästrategi och samtidigt hitta projekterande arkitekt för en ny publik byggnad i stadens centrum. Det vinnande teamet, White arkitekter, berättar om hur de använt tävlingen för att utveckla sitt arbete med trä i publika byggnader.
Medverkande:
Ove Nilsson, arkitekt, Tyréns
Emelie Westergren, arkitekt, White arkitekter
Robert Schmitz, arkitekt, White arkitekter
Therese Kreisel, planarkitekt, Skellefteå kommun

Ett hus vid stranden

Exploateringsgraden ser onekligen olika ut längs hav och sjö, beroende på var man vänder sig i landet. Det är givetvis viktigt att värna om den biologiska mångfalden men det finns kanske utrymme för lite mer bebyggelse och liv längs stränderna i de norra delarna av landet. Strandnära bostäder kan vara en viktig pusselbit i landsbygdsutvecklingen, attraktiva boendemiljöer lockar intressenter och ökar områdets attraktivitet. Vad säger regelverket? Vilka förutsättningar finns för bostadsutveckling i strandnära läge?
Emil Westerlind, vd, Westerlind Fastigheter
Jan Larsson, arkitekt, White arkitekter

Läs mer om Business Arena Umeå här.