Visioner och medel för att möta utmaningen boende för äldre

När: 04 Dec
Kl. 09.00-16.00

Plats: Chateauneuf, Lille Sal, Slemdalsveien 11, Oslo

Josefine Wikholm föreläser på en seminariedag om framtidens bostäder för äldre som arrangeras av Norske arkitekters landsförbund.

Med en stor äldre befolkning och ökad press på välfärden blir behovet av alternativa boendelösningar allt mer angeläget. Hur kan dessa anpassas för att ge valfrihet och flexibilitet för seniorer? Josefine Wikholm presenterar ett nytt boendekoncept för äldre i Stockholm, Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Läs programmet för seminariet.