Vi blir fler äldre – är vi redo?

När: 07 May
Kl. 07.30–09.00

Plats: Whites kontor Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm

Kartan över Stockholms befolkning ritas om. Vi blir snabbt fler äldre. Den demografiska utvecklingen gör att vi måste kunna tillgodose äldres bostadsbehov på den ordinarie bostadsmarknaden. Välkommen till ett frukostseminarium där vi tillsammans med två stockholmspolitiker och en samhällsbyggare blickar in i framtidens Stockholm med fokus på en befolkning som blir allt äldre.

PROGRAM

07:30 Kaffe och croissant serveras.

07:45 Inledning av Anna Öhlin , arkitekt, White. Var brister det i planeringen av bostäder för äldre? Vilka utmaningar finns för arkitekter och planerare? Hur vill den växande gruppen äldre bo?

08:00 Jens Reinholt, Affärsutvecklingsansvarig Riksbyggen boende för äldre. Vad efterfrågar de äldre för bostäder, vad är egentligen äldre och på vilket sätt skiljer de sig från övriga? Och varför hör man röster som vill att de ska flytta – förklarar ord som tillgänglighet och flyttkedjor hela bilden?

08:15 Daniel Helldén, MP, oppositionsborgarråd i Stockholm. Miljöpartiet har just släppt sin bostadsrapport som föreslår 150 000 nya bostäder i Stockholms kommun. 30 000 bostäder öronmärks för de yngre och Miljöpartiet vill fördubbla produktionen av antalet lägenheter som kan efterfrågas av äldre. Hur bygger vi en bra stad för äldre?

08:30 Ewa Samuelsson , KD, biträdande socialborgarråd i Stockholm samt statlig utredare för utredningen ”En förbättrad bostadssituation för äldre”. Hur förbättrar vi bostadssituationen i Stockholm för de äldre? Har man under mandatperioden gjort tillräckligt?

08:45 Diskussion och sammanfattning

09:00 Seminariet avslutas

Seminariet arrangeras för kunder och samarbetspartners till White. Vill du komma, eller har du frågor om seminariet, kontakta es.et1516124253ihw@n1516124253ilho.1516124253anna1516124253.

Följ oss gärna i sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram

Aktuell hashtag för seminariet är: #bopol