Vem är staden? Möten med Stockholm och Nairobi

När: 14 Nov
14 november - 16 februari 2014

Plats: Arkitektur- och designcentrum, Skeppsholmen, Stockholm

Utställningen Vem är staden? ger perspektiv på kulturens roll som motor för stads- och samhällsutveckling. White medverkar med en presentation av det stadsprojekt som arkitekten Ulrika Stenkula och socialantropologen Viktoria Walldin driver sedan flera år i Nairobi.

Alla växande städer i världen kämpar med likartade utmaningar – hur kan staden växa och samtidigt bli hållbar, trygg och attraktiv för alla? Hur social, etnisk och ekonomisk segregation kan motverkas är högaktuella frågor för både Stockholm och Nairobi. Är vi alla del av samma stad? Vem är staden? För dig?

Frågor om identitet, delaktighet och en socialt sammanhållen stad lyfts genom konstnärliga processer. De medverkande är bild- och ljudkonstnärer, skribenter, arkitekter, formgivare, dansare med flera. Vem är staden? rymmer flera olika aktiviteter som utställning, program, workshops och hybrider däremellan.

Läs mer om utställningen Vem är staden?