Växtvärk! Hur och var ska vi erbjudas vård i framtiden?

När: 15 Jun
Kl. 14.00-17.00

Plats: White Stockholm, Katsan, Östgötagatan 100

I mitten av juni väntas Landstingsfullmäktige fatta beslut om den tioåriga investeringsplan som ligger till grund för Stockholms nya sjukvårdsstruktur. Stockholmsregionen växer snabbare än väntat och vården är en viktig pusselbit i utvecklingen av regionen.

White arrangerar ett seminarium om hur vi bäst kan utnyttja de resurser som står till buds och hur den befintliga sjukvårdsstrukturen kan kompletteras på ett smart sätt. Seminariets huvudtalare är Anders Ekholm, analyschef på socialdepartementet och ansvarig för LEV-rapporten, och Henrik Gaunitz, chefscontroller inom Stockholms läns landsting och planeringschef för Framtidens hälso- och sjukvård.

Linda Mattsson Arkitekt/partner, White arkitekter, inleder och berättar om den förväntade utvecklingen i Stockholm fram till 2030 med utgångspunkt från RUFS, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010. Anders Ekholm beskriver hur demografi, hälsa och sjuklighet kommer att utvecklas under de närmsta 40 åren och vilka områden som kräver strategiska beslut för att vi ska klara av detta positiva, att hälsan förbättras och vi lever längre. Henrik Gaunitz presenterar den framtidsplan som ligger till grund för Stockholms nya sjukvårdsstruktur.

Seminariet riktar sig till Whites kunder och samarbetspartners. Det är kostnadsfritt och antalet platser begränsat. För frågor och anmälan, kontakta es.et1516124070ihw@y1516124070remog1516124070tnom.1516124070anna1516124070.