Varför blir det så tråkigt när vi bygger?

När: 12 Aug
12.30-13.00

Plats: Bältesspännarparken

Alla vill ha en tät, funktionsblandad kvartersstad. Men vi ställer punkthus på gräsmattor. Varför blir det så? Det är utgångspunkten för ett samtal under Kulturkalaset i Göteborg, där bland andra Anna-Johanna Klasander, arkitekt på White medverkar.

Samtalet kommer att kretsa kring frågor som är relativt lättillgängliga och som ofta återkommer i media. Några exempel: Göteborgs utseende förändras när nya stadsdelar byggs. Men många anser att Norra älvstranden blev segregerad och stereotyp. Så hur undviker vi att göra om gamla misstag i ny bebyggelse?

Människor verkar trivas som bäst i småskaliga kvartersmiljöer som Haga och Linnéstaden. Vad är det som gör Haga så attraktivt? Varför gillar alla Linné och vad kan vi lära oss av det?

Det har gjorts många studieresor till Amsterdam och Köpenhamn för att studera varierad och lekfull arkitektur. Men är det så enkelt att människor trivs när husen har ett varierat uttryck? Vilka pusselbitar krävs för att skapa den attraktiva staden?

Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, Anna-Johanna Klasander, arkitekt, lektor i stadsutveckling och Sandra Zätterström, projektledare Attraktiv stad, Västsvenska Handelskammaren medverkar i samtalet.