Värdet av bevarande – så kan visionärt bevarande bidra till mer hållbara livsmiljöer

När: 04 May
7.30-09.15

Plats: White Katsan, Östgötagatan 100

Välkommen till ett frukostseminarium på vårt kontor i Stockholm där vi diskuterar hur visionär renovering, ombyggnation och återbruk kan bidra till att skapa långsiktiga värden. Det redan byggda rymmer en enorm potential i skapandet av attraktiva och hållbara livsmiljöer. Genom att nyttja resurserna i det befintliga beståndet, och låta byggnadens berättelse bli en verklig del av byggprocessen, kan vi skapa såväl ekonomisk som social och ekologisk hållbarhet.

PROGRAM:

07:30 Frukost serveras

07:45 Om att [hus]hålla med hus. Inledning av Malin Belfrage, arkitekt, och Lise-Lott Larsson Kolessar, Hållbarhetsansvarig, White Stockholm.

08:00 Anna Denell, Hållbarhetschef Vasakronan, berättar om värdet av återbruk och om hur man blir mer lönsam genom att jobba hållbart och visionärt.

08:15 Sofia Meurk, Omreda, berättar om tidig analys av en fastighets värden som metod för att skapa långsiktigt hållbara renoveringsprojekt.

08:20 Lilla Tellus och värdet av berättelsen. Curt Ahnström, VD Scanprop, och
Pontus Pyk, White, berättar om processen att förvandla LM Ericssons tidigare kontors- och industrimiljö vid Telefonplan till en framtida stadsmiljö.

08:40 Frågestund och efterföljande diskussion:
Hur kan vi gemensamt bidra till mer bevarande och återbruk i byggprocessen? För samtliga deltagare: arkitekter, byggherrar, antikvarier, fastighetförvaltare, tjänstemän, entreprenörer och andra intressenter!

09:15 Slut

#Whitefrukost

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Vi serverar vegetarisk frukost.

Anmälan görs till sofia.persson(a)white.se.