Värdefulla mellanrum. Hur landskapsarkitekturen skapar vinster i form av tryggare städer, gratis ekosystemtjänster – och nya byggrätter!

När: 31 May
07:30-09:00

Plats: White Arkitekter, Örebro

Det är i mellanrummen vi lever våra liv. Vi rör oss och träffar andra männi-skor på gator och torg, leker i parken och kopplar av på bostadsgården. Vi visar projekt från smått till stort, från den egna fastigheten till offentliga rum, som alla bidragit till att öka de ekonomiska, sociala och ekologiska värdena.

Kan tillfälliga parker skapa nya mötesplatser och affärslägen mitt i staden, som Pallis i Stockholm? Kan en dialog med boende, som i Baggängen i Karlskoga, leda till ökad stolthet, trygghet och minska de långsiktiga driftkonstnaderna? Och hur kan ett nytt resecentrum ge nya byggrätter och bli ett nav för utvecklingen av en hel stadskärna?

Varmt välkomna till en värdefull morgon!

 

PROGRAM

07:30    Ekologisk frukost serveras

08:00    Välkomna! Viktoria Buskqvist, arkitekt och kontorschef, White. Presentation av nya medarbetaren Carl Dolk, landskapsarkitekt.

08:15    Presentation av värdeskapande landskapsarkitektur och stadsbyggande. Hanna Linde, landskapsarkitekt på White. Gustav Björeman, planeringsarkitekt på White.

08:45    Frågor och diskussion