Var ska Mölndal ligga?

När: 15 Sep
kl 12.00-13.00

Plats: Bibliotekslabbet på Brogatan 32

Kiruna står inför en av de största urbana omvandlingarna i vår tid. Marken runt gruvan deformeras och sjunker. Den nya staden flyttas 3 km österut och ska byggas tätare och mer sammanhållet. Vad händer om man korsar strategierna som formar nya Kiruna med situationen i dagens Mölndal? Välkommen till ett tanke-experiment om framtidens Mölndal.

Hela staden ska flyttas drygt tre kilometer österut. Det är ett enormt projekt som väcker både oro och förväntan bland Kirunas drygt 18 000 invånare. Det innebär också en unik möjlighet att omvandla staden till det bättre.

Mölndal står inte inför samma kritiska flytt som Kiruna gör, men är uppdelat av trafikleder och är spritt över stora områden. Frågan ”Var ska Mölndal ligga?” är en fråga som kan väcka funderingar och diskussion.

Erik Linn, utvecklingsansvarig för stadsbyggnad på White, ser på möjliga paralleller mellan Kiruna-projektet och den framtida utvecklingen av Mölndal.

Om du vill äta, anmäl dig senast den 12 september på *protected email*
Soppan kostar 40 kr och börjar serveras från 11.30
Det går även bra att slinka in och lyssna – i mån av plats.