Vadå stadsliv!? Ett samtal om hur vi bygger den levande och täta staden

När: 25 Apr
16.00-18.00

Plats: White, Västra Ågatan 16

Uppsala håller på att växa ur sin mellanstora kostym. Idag planeras högre och tätare än någonsin, med visionsbilder som utlovar butiker, caféer och pulserande stadsliv. Hur realistisk är den visionen och vilka strategier finns för att den ska uppnås? I detta seminarium kommer vi få lyssna till flera intressanta föreläsare och diskutera livet mellan husen i det tätnande Uppsala.

PROGRAM & FÖRELÄSARE:

Erik Linn
, Whites industridoktorand på Chalmers, forskar om aktiva bottenvåningar i det som kallas blandstad.
Målet är att bidra till ökad kunskap och minska avståndet mellan ambitioner och genomförande i stadsutvecklingen vad gäller bottenvåningarnas innehåll.

Nina Wittlöv Löfving
, arkitekt på White i Uppsala, berättar om ett internt FoU-projekt för hur bostäder kan bygga städer – levande bottenvåningar i alla lägen.

Alexander Åkerman
, arkitekt på White i Uppsala öppnar sin åsiktsbubbla med alternativa perspektiv på dåtid, nutid och framtid i Uppsalas stadsutveckling.

Charlotta Råsmark
är landskapsarkitekt på White i Uppsala. Hon kommer reflektera kring bostadsgårdens och den offentliga parkens roll i den tätnande staden.

Varmt välkomna på en lärorik och inspirerande eftermiddag!

Anmälan skickas till *protected email*.