Vad händer i världen? Malin Zimm på Boverkets konferens i Uppsala

När: 26 Oct
09:00-17:00

Plats: Uppsala konsert & Kongress

Gestaltning och PBL står i fokus när Boverket anordnar den första konferensen i en serie om gestaltningens betydelse för en god livsmiljö. Vår arkitekt Malin Zimm är en av föreläsarna och talar under parollen Internationell utblick – vad händer i världen?

Konferensen riktar sig främst till tjänsteperson, politiker eller konsult som arbetar med gestaltning och arkitektur kopplat till plan- och bygglagen: PBL.
Mer info hittar du här.