Utomhus i stan – Tankesmedja för friluftsliv 2015

När: 28 Apr
Kl. 10.00-16.00

Plats: Örebro. Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1, Örebro

Mattias Nordström, landskapsarkitekt på White håller ett seminarium om Friluftslivet mellan husen på konferensen Utomhus i stan – Tankesmedja för friluftsliv 2015.

Tankesmedjan för friluftsliv har i år temat friluftsliv i och nära tätorter. Bland talarna finns Åsa Romson, klimat- och miljöminister, Peter Fredman, professor på ETOUR, Björn Sundin, kommunalråd i Örebro, Göran Enander, statssekreterare på Miljö- och energidepartementet och Erland Smedshaug, norska klimat- och energidepartementet.

Mattias Nordström, landskapsarkitekt på White, håller ett seminarium om Friluftslivet mellan husen – att forma stadens parker och stråk för ett attraktivt friluftsliv. I en allt tätare stad är konkurrensen om marken hård. Hur formar vi stadens kvarvarande mellanrum för att möta människors förväntningar och önskningar om attraktiva platser för friluftsliv? Utifrån konkreta exempel i Sverige och internationellt diskuteras hur stadens gröna mellanrum kan formas för att stärka ett tätortsnära friluftsliv. Läs mer om seminariet.

Konferensen hålls i Örebro som blev Sveriges friluftskommun 2014. Representanter från Örebro berättar om både framgångar och fallgropar i sitt friluftslivsarbete. 2015 års friluftskommun utses under konferensen. Studiebesök arrangeras till Oset – Rynningevikens naturreservat och det hålls en workshop kring omvandlingen av Oset på temat Från soptipp till rekreationsområde.

Konferensen arrangeras av Naturvårdsverket i samarbete med bland andra Boverket, Folkhälsomyndigheten, Miljö- och energidepartementet, Riksantikvareämbetet och Statens Fastighetsverk. Läs mer om konferensen.